Histori e rrallë Amerikane..Ushtari Amerikan ,mer flamurin Shqiptar me vete pas mbarimit te luftes 2 boterore..

Flamuri Partizan
Artur Vrekaj
Një flamur komunist partizan nga Shqipëria e Boshtit.
Në vitin 1945, në fund të Luftës së Dytë Botërore, një ushtar amerikan këmbeu dy pako të cigareve Lucky Strike për këtë flamur. Ky flamur është bërë pjesërisht nga një copë e fortë, damask, që dikur përdorej për perdet e dritareve nga familjet e pasura në Evropën Lindore. Pëlhura ka qënë e përdorur fillimisht për perde dhe duhet të ketë qenë dhuruar ose e blerë me qëllim të përforcimit për mbajtësen e këtij flamuri. Buzët e perdes janë ende evidente.

Në vitin 1970, ky flamur u la peng nga familja e ish-ushtarit së bashku me historinë që ushtari Amerikan dha për këtë flamur dy pako të cigareve Lucky Strike. Ky flamur u gjet i futur në një qese letre ngjyrë kafe dhe i lënë në dysheme, në një cep të dyqanit ku u la peng në Santa Cruz të Kalifornia. Çanta ishte e mbuluar me pluhurin e viteve.

Shqipëria, nën mbretin e Italisë, ishte zyrtarisht një prej fuqive të Boshtit në fillim të Luftës së Dytë Botërore. Popullata lokale, megjithatë, u ngrit në revoltë dhe i dëboi Italianët. Kur Shqipëria u pushtua më pas nga nazistët, njerëzit lokalë përsëri luftuan për pavarësi. Njësitë Partizane të milicisë (Komuniste) dhanë një kontribut të rëndësishëm në çështjen e Aleatëve. Flamuri i tyre ishte flamuri tradicional Shqiptar me ngjyrë të kuqe me një shqiponjë të zezë dykrenare, plus yllin komunist të vijuar me ngjyrë të artë.

A communist partisan flag from Axis Albania.
In 1945, at the end of World War II, an American soldier traded two cartons of Lucky Strike cigarettes for this flag. This flag is partially made of damask material that once adorned the windows of a wealthy family in Eastern Europe. Originally used for drapes, the fabric must have been donated — or taken — for the purpose of providing a heading for this flag. The hems of the drapes are still evident.

In the 1970s, this flag was pawned by the former soldier’s family; along with the story that a US soldier traded it for two cartons of Lucky Strike cigarettes. It was found stuffed in a brown paper bag, resting on the floor in a corner of a pawn shop in Santa Cruz, California. The bag was covered with years of dust.

Albania, under the king of Italy, was officially one of the Axis powers at the beginning of World War II. The local population, however, rose in revolt and expelled the Italians. When Albania was subsequently occupied by the Nazis, the local people again fought for independence. Partisan (Communist) militia units thus made significant contributions to the Allied cause. Their flag was the traditional Albanian banner — red with a black double-headed eagle — plus the gold-outlined red star of Communism.
Ky informacion është marrë nga Zaricor Flag Collection.