Shpëtim Pollozhani …

Ish të burgosurit politik maqedonas janë ç’dëmtuar me Ligjin e vitit 2002, ai Ligj u plotësua në vitin 2005. Maqedonasit, të gjithë janë ç’demtuar deri ne brezin e trete edhe pse sot shoqata e ish të burgosurve politikë maqedonas nuk ka asnjë anëtar të gjallë. Sot ata kanë zyra me mbi 200 metra katrorë. Kanë Arkiv dhe fonde të pakufizuar. Kane realizuar disa dhjetra projekte me parate tona.
Propozim Ligji i Shoqatës sonë, e cila i ka të evidentuar mbi 4000 anetarë të gjallë që nga viti 2004 ,,flen” në sirtarët e Qeverisë
,të partive politike parlamentare shqiptare(kemi pasur nga dy takime me te dyja partitë parlamentare shqiptare).Ligji i Jonë dhe i Juaji nuk doli as për diskutim ne Komision parlamantar për Sistem politik. Të theksojmë se maqedonasit janë çdëmtuar (femijët dhe nipërit e tyre)me nje sasi prej 10000 euro per një vjet vuajtje dënimi në forma të ndryshme. Shoqata e jonë kaqë ka mundur të bejë(e ka hartuar propozim ligjin). Punën e kryejnë ata që i zgjidhni, prandaj thirini arsyes, nuk jemi pak. Ne kemi te regjistruar mbi 24.000 të burgosur dhe të dëmtuar politik nga sistemi komunist. Nuk ka familje shqiptare që nuk ka ndonjë të burgosur dhe të persekutuar politik. Dërzhava e ka një Ligj kunder diskriminimit. Parlamenti solli Rrezolutë për dënim të krimeve të komunizmit. Jemi ankuar dhe drejtuar deri tek shume institucione brenda dhe jashte vendit. Këto dy Ligje që i prezentojmë janë dëshmi e gjallë për ,,sukseset” e mëdha të shqiptarëve në vend. Diskriminimit mundeni ti jepni.

Fotografia e Shpëtim Pollozhani
Fotografia e Shpëtim Pollozhani