KUÇOVË- Kucova ish qëndra kryesore e industries naftës dhe mekanike. Nga Dilaver Xhelili

Kuçova ende vazhdon të ruaje fizionominë e dikurshme si qyteti i parë i industrializuar i Shqipërisë ,pavarsishtë nga shkatërrimi I shumë ndërmarjeve  Karakteristike e këtij qyteti është :Ekzistenca e shfrytëzimit të vendburimeve të naftës dhe gazit, ku deri më sot janë shfrytëzuar vetëm 5 % e rezervave gjeologjike dhe 32 % e rezervave industriale të shfrytëzueshme.Ekzistenca e industrisë së fuqishme mekanike, e përfaqësuar nga Uzina Mekanike e Naftës (U.M.N) dhe Uzina e Riparimit të Avionëve (U.R.A.), specifike në shkallë vendi për nga natyra e tyre.Si dhe e industrisë së materialeve të ndërtimit e përfaqësuar nga fabrika e vetme në shkallë vendi për prodhimin e karton-katërmasë dhe bitumit të oksiduar si dhe dy fabrikave të tullave.Gjithashtu ky qytet ka patur  e fabrikën së vetme të prodhimit të detergjenteve larës në shkallë vendi me teknologji italiane.Ekzistenca e qendrës shkencore të kimi-përpunimit të naftës, karburanteve, lubrifikantëve dhe lendeve djegëse, e vetmja për nga natyra në shkallë vendi.T.E.C.-i, i cili nëse vihet në shfrytëzim, furnizon me energji elektrike të gjithë prefekturën e Beratit (Kuçove-Berat-Skrapar) dhe është një nyje në sistemin kombëtar energjetik për zonën për zonën jug-perëndimore dhe atë qendrore. Sot nga të gjitha këto ndërmarje ajnë në punë Vetëm Uzina mekanike e naftës  që punon me kapacitet të plotë ,dhe ndërmarja e prodhimit të naftës Në këto dy ndërmarje janëtë punësuar rreth 600 puntorë Kuçova lindi si qytet i naftëtarëve dhe si i tille njihet deri në ditët e sotme. Ekonomia në vitet e kaluara ishte e bazuar tek burimet naftëmbajtëse dhe në funksion të tyre u ngritën dhe ndërmarrje si Uzina Mekanike e Naftës, Shpim Kërkimi, Shpim Shfrytëzimi etj, që punësonin një numër të konsiderueshëm punëtoresh.Si pas statistikave në vitet e monizmit në këtë qytet kanë ekzistuar 11 ndërmarje ,ku ishin të punësur rreth 12 mijë puntorëSot këto ndërmarrje kanë një numër të kufizuar punëtoresh dhe ekonomia është e mbështetur tek prona private dhe nga të ardhurat e emigranteve.Ish kuadri Lili Kumbaraku shprehet në vitin 1951, me vendim të veçantë të Qeverisë Shqiptare, në Kuçovë u krijuan 11 ndërmarrje ekonomike, ndërsa në vitin 1970 radhitej ndër qendrat më të zhvilluara në shkallë vendi. Në këtë periudhë në Kuçovë shtrinë veprimtarinë e tyre 15 ndërmarrje ku më të rëndësishmet ishin Uzina e Përpunimit të Naftës, Uzina Mekanike e Naftës, Shpim Shfrytëzimi, Ndërmarrja e Nxjerrjes së Naftës, TECI,  Shkolla e mesme politeknike (kjo shkolle ka arsimuar nxënës të ardhur nga të gjithë rrethet, shume prej të cilëve në ditët e sotme janë funksionare dhe pedagoge të rëndësishëm dhe me emër në universitetin e Gjeologji-Miniera) etj. Edhe pse Kuçova ka pasur një zhvillim industrial shumë të vrullshëm, deri në vitin 1991 pas këti viti në vitet e demokracisë shumë ndërmarje u shkatërruan Sot në këtë qytet ekzistojnë dy ndërmarje ajo e uzinës mekanike e naftës ,dhe ndërmarja e prodhimit të naftës tha ai

Dilaver Xhelili 
KUÇOVË- Mungojnë mjekët të sëmurët presin në radhë .

Spitali I qytetit ,I ëshët I degraduar ,I ngjan një stall kuajësh

Mungesa e mjekëve specialist dhe ata të tjerët në këtë qytet ,kanë ndikuar shumë tek të sëmurët ,të cilët presin në radhë me orë të tëra dalja në pension tëc disa mjekëve ,si dhe mungesa e specialistëve ,ëshët një shqetësim serjosë për banorët e qytetit .Një I sëmurë në moshë të madhe shprehet ,jamë shumë I sëmurë ,por nuk do tja dijë asnjëri pse vuajmë ne nga sëmundjet Jemi të detyruar të presim mjekët specialist që të vijnë nga Berati ,për të na vizituar Burime nga poliklenika e qytetit ,mësohet se as një mjek nuk ka shkuar për tu specializuar për sëmundje të ndryshme ,Edhe dy që shkuan për tu specializuar në Tiranë nuk erdhen më Shumë të sëmurë shprehen se për veç, mungesës së mjekëve specialist ,mungojnë dhe mjekët e qëndra shëndetësore Një mjekë punon për dy lagjet ,për arsye se mungojnë dhe mjekët e familjes si pas të sëmurëve ,bëhet e ditur se ka patur raste se ka patur raste që mjekët specialist nuk vijnë nga berate në Kuçovë për të vizituar të sëmurët Kjo ëshët e lidhur dhe me degradimin e spitalit të kuçovës ,që çdo gjë mund të jetë por spital nuk është Spitali I ngjanë një stall kuajësh Ai po kthehet në idintitet se ajo gondin ka qënë stall kuajësh ,italianët e kthyen në spital provizorë Por ajo godin vazhdon dhe sot të jetë spital.Mungesa e mjekëve mungesa e një spitali ,ka bërë që qytetarët e Kuçovës ,të shprehen se dhe në këtë qytet ka jetë dhe këtu jetojnë njërzit ,por dhe ata duan kushte për të kuruar nga sëmundjet .