List/Grid

Daily Archives: 20:18

“EMRI I MALIT E KA VENDIN NË MAL…” PJETËR GJOK TUMANI (1900 – 1981).. Nga Simon Vrusho .

“EMRI I MALIT E KA VENDIN NË MAL…” PJETËR GJOK TUMANI (1900 – 1981).. Nga Simon Vrusho .

PJETËR GJOK TUMANI (1900 – 1981) “EMRI I MALIT E KA VENDIN NË MAL…” Pjetër Gjok Tumani. Sinonim dhe simbol i Malit të Bardhë, një fshat malor përskaj një pllaje… Read more »